Záměr artového kina

Vlasta Trubač zpracoval koncepci Kina, kdy budoucí využití plně respektuje dům tak jak je. Já k tomu ještě doplním, že budoucí využití se stále formuje, hledáme. Měli jsme koncepci prostoru pro nová umění od Jiřího Vydry a Šárky Nemešové alias DIVOZEMÍ, o.s. a S(C)HODY, o.s., jednali jsme se ZUŠ Liberec, oslovujeme další tvůrce. Ale o tom až příště…
Cílem by měl být městský sál s intenzivním využitím. Zde je jedna možnost – KINO


Koncepce a popis projektu:

Záměrem je do tohoto objektu vrátit filmové představení a další kulturní akce. Nejenom klasické filmové představení, ale i úspěšnou nabídku filmových festivalů, satelitních oper a baletů, filmového klubu s lektorským úvodem, cestovatelských projekcí a projekcí pro školy. Program kina se však může obohatit o mnoho jiných alternativních kulturních akcí v rámci spolupráce s neziskovými organizacemi (koncerty vážné hudby, divadelní představení, různé módní přehlídky, autorská čtení a jiné).

Důraz na rozmanitost a upozadění komerčních hledisek ve prospěch alternativních filmové a nefilmové dramaturgie je úspěšným a ověřeným konceptem provozováním těchto jedno sálových kin, jako příklad lze uvést kina Aero, Oko a Světozor v Praze či kino Kotva v Českých Budějovicích. Tato kina si promyšlenou dramaturgií, marketingem a kvalitou poskytovaných služeb vybudovala stálou základnu návštěvníků.

1/ Artové filmy
 Hlavní programovou náplň by tvořila filmová představení artového obsahu, převážně evropské a české produkce, ale i filmy s Asie, Ameriky, Austrálie a další.

2/ Komerční filmy i Hollywood
Filmové představení by byla samozřejmě i komerčního obsahu, tyto filmy by vydělávaly na nekomerční projekty, převážně Hollywood i 3D projekce.

3/ Filmový klub
V rámci kina by byl i Filmový klub, který by promítal náročnější filmy s lektorskými úvody před promítáním.

4/ Filmová představení pro seniory a děti.
Filmy v dopolední hodiny pro seniory a speciální představení i pro děti, i tzv. Baby kino, jde o speciální projekce v dopoledních hodinách se sníženou hladinou zvuku a částečným osvětlením, které nabízejí útulnou atmosféru pro děti, ale zároveň dávají rodičům prostor se věnovat se jak filmu, tak dětem.

5/ Speciální satelitní projekce
 Kino by se mohlo připojit k projektu operních představení z Metropolitního divadla v New Yorku.
Nabídka dostupných satelitních přenosů je bohatá, opery jsou velmi oblíbené a jejich publikum je věrné. Kromě oper, vážné hudby a baletů se mohou i vysílat i přenosy divadelních představení, koncertů všech hudebních žánrů a i vybrané sportovní přenosy.

6/ Promítání pro základní a střední školy.

7/ Filmové festivaly
 V rámci kina by mohly být i další filmové festivaly (např. Dny evropského filmu, Febiofest, Jeden svět, Fafl a další)

8/ Další nefilmové projekty
A samozřejmě i nefilmové projekty různých neziskových organizací (různé workshopy, přehlídky, divadelní představení, koncerty vážné hudby a jiné)

9/ Možnost i komerčního pronájmu prostor kina.

10/ Komentované projekce
Prezentace fotografii, ale i krátkých filmů s komentářem tvůrce ( cestopisné projekce)

11/ Audiovizuální projekce
Jedná se o besedy nebo výklad technických, vědeckých nebo humanitních témat jednoduchou a srozumitelnou formou (např. J. Grigar, T. Sedláček a jiní )

12/ Besedy s tvůrci
Filmová projekce za účasti herců nebo tvůrců filmu, s následnou diskusi po skončení filmu.

13/ Výuková funkce
Jde o spojení výuky a zábavné multimediální formy s použitím 3D projekce. (Dinosauři 3D, Podmořský život 3D atd.)

14/ Výstavy v kině
Jednalo by se o fotografické, ale i malířské výstavy v kavárně kina

15/ Dokumentární filmy
Nedílnou součásti dramaturgie budou i dokumentární filmy. České dokumentární filmy jsou na vysoké umělecké i hodnotové úrovni a proto by neměli chybět v českých kinech.

16/ Spolupráce s neziskovými organizacemi v Liberci a okolí
Spolupráce s neziskovými organizacemi v Liberci a okolí, např.: Divadlo na kolečkách, Slam Poetry, FAFL – filmový festival amatérského filmu, KÚD – divadelní soubor, Tulipan – prodejní výstava a chráněné dílny, a další

DRAMATURGIE KINA
Klasická jednosálová kina mají jedinou šanci jak přežít v konkurenci multiplexů, nových digitálních technologií (3D domácí kina ) a Internetu. Musejí vynikat kvalitní dramaturgií a kulturní pestrostí a nabízet divákům kromě filmového zážitku i něco navíc, tedy příjemné prostředí a atmosféru.
Naším záměrem není vybudovat čistě artové kino, na takový projekt není v Liberci dostatečná cílová skupina, ale promítat i kvalitní Hollywoodskou produkci, komerční filmy a snímky s technologií 3D, ale pouze v omezené míře a jako doplněk k artové dramaturgii. Na komerční produkci je postavena dramaturgie multiplexů, jednosálové kino nemůže v této konkurenci obstát.
Dramaturgie tohoto kina je postavena na evropských a české produkci, tak aby byli splněny podmínky pro přiznání podpory od Europa Cinemas, 25% produkce v kině musí být české nebo evropské produkce. Dále se chceme soustředit na snímky z nezávislých produkcí, artové filmy, dokumentární filmy, pořádání filmových cyklů, filmů úspěšných na filmových festivalech, animované filmy, pořádání retrospektiv režisérů, bloky národních kinematografií.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář