Z jednání zastupitelstva dne 27. 6. 2013

Po našem projevu se rozpoutala velká diskuze, která skončila bez jakéhokoliv závěru. O budoucím osudu kina Varšava bude tedy rozhodovat další rada města, která pravděpodobně vyhlásí nové výběrové řízení. 
Zde zveřejňujeme text projevu, dopis jiného záměru o který hodně šlo (doporučujeme fakt přečíst) a video z jednání, avšak přerušené výpadkem proudu.
A/ PROJEV K ZASTUPITELŮM

Nejprve bychom Vám rádi poděkovali za to, že se pravděpodobně dostane náš projekt v rámci IPRM spolu s ostatními na indikativního seznam IPRM, a že vlivem okolností dostane šanci na realizaci.
Vzhledem k okolnostem, které se vyskytly v záležitosti objektu kina Varšava, chceme jako o.s. ZKV důrazně apelovat na zastupitele města a uvést následující:   ZKV vyzývá ZM, aby rozhodlo ve prospěch projektu podávaného právě o.s. ZKV v rámci 3. výzvy IPRM – „Rekonstrukce a revitalizace objektu kina Varšava na universální sál s atraktivní dramaturgií“.  Důvodem tohoto rozhodnutí jsou následující skutečnosti:

1)    O.s. ZKV je v současné chvíli jediným subjektem, který dokázal připravit komplexní projekt, na jehož konci je úspěšné zhodnocení majetku města z prostředků EU, a to o 17 mil. Kč.
Neustálými průtahy schválení nájemní smlouvy s naším sdružením dochází k rozmělňování snahy o záchranu objektu a jeho zhodnocení z peněz EU.

2)    O.s. ZKV se o tento objekt dlouhodobě  zajímá a dovoluje si tvrdit, že svým postojem k této záležitosti zastupuje většinu obyvatel nejen Liberce, ale i širokého okolí. Za celou dobu intenzivní práce na projektu ZKV jeho členové strávili stovky hodin a vynaložili desetitisíce korun na kvalitní, komplexní zpracování dlouhodobého chodu kina s přesahem. Oddalováním podpisu nájemní smlouvy se ZKV dochází mimo jiné i k tomu, že není možné realizovat festivaly, projekce a další dramaturgické pořady, které má naše sdružení dávno připraveny. Všichni z nás se této činnosti věnují dobrovolně a stojí nás opravdu nemalé úsilí, které bohužel zatím nikam nevede z důvodu liknavosti vedení města. 

3)    Ze strany města proběhla tisková zpráva, kde se uvádí, že statutární město Liberec pronajme objekt za 1,-Kč/m2/rok, což nás postavilo do nevýhodné pozice, jelikož vznikla konkurenční nabídka pronájmu, která se opírá o spekulativní cenu nájmu a to 50,- Kč/m2/rok. Na RM dne 18.6. byla přesto odhlasována k podpisu nájemní smlouva na kino Varšava s o.s. ZKV. Na dalším jednání mimořádné RM dne 25.6. rada revokovala toto usnesení a rozhodla se změnit verdikt v neprospěch ZKV, a to tím, že celé VŘ na pronájem Varšavy zrušila a uložila panu náměstku vypsat nové. Důvodem byl fakt, že se až po RM 18.6. objevil dokument, který je datovaný podatelnou 12.6.2013, a ve kterém jakási pražská společnost Vlasty Buriana slibuje vyšší nájemné na m2 za rok. Podotýkáme, že s touto společností nikdy nikdo oficiálně o Varšavě nejednal, a domníváme se, že jde pouze o spekulaci, jež má zabránit realizaci projektu IPRM, podávaného naším o.s. ZKV.
 
4)    Konkurenční „projekt“ (i když to není projekt v pravém slova smyslu, jelikož zcela chybí jakákoliv podrobnější dokumentace) počítá s vybudováním muzea Vlasty Buriana a s tím spojenou dramaturgií. Je nasnadě, že by v porovnání s širokým záběrem dramaturgie projektu předkládaného ZKV (počítá se např. s aktivním zapojením ZUŠ, projekcemi pro všechny věkové kategorie atd.), mohl být záměr společnosti Vlasty Buriana spíše jednou ze součástí projektu ZKV.

5)    Konečné rozhodnutí o budoucnosti tohoto domu musí být učiněno na dnešním ZM, jinak po všech průtazích nastavený neměnný harmonogram nelze realizovat. Pouze teď je poslední příležitost rozhodnout o tom, že projekt ZKV v rámci IPRM bude realizovaný.
6)    S tím je i nedílně spojen prodej pizzerie Maškovka, který má smysl provést pouze tehdy, když bude realizovaný projekt ZKV v IPRM (odkazuji tímto na lednové jednání ZM).

7)    Před několika dny jsme jako o.s. ZKV dostali schválený projekt z fondu Grundtvig na dramaturgii ve Varšavě a to ve výši 300 tisíc Kč. A na dalších pracujeme.

8)    Objekt kina Varšava je natolik zásadním prostorem pro město Liberec, že  o.s. ZKV vyzývá toto ZM, aby doporučilo RM uzavřít nájemní smlouvu s o.s. ZKV a tím potvrdit své rozhodnutí z 18.6.2013.

9)    Rádi bychom teď vyzvali RM, aby se jasně vyjádřila, zda náš projekt hodnotí jako kvalitní, zaměřený do budoucna,  a nebo, zda dlouhodobé úsilí celé naší skupiny bere jako marnou snahu o zkvalitnění života v Liberci.

Děkujeme za Vaši pozornost.B/ DOPIS OD sdružení VB, který byl předmětem jednání
a který byl zastupitelstvem zveřejněn, velmi doporučujeme přečíst …C/ VIDEO PROJEVU NA ZM 
než vypadl proud …

D/ KOMPLETNÍ ZVUKOVÝ ZÁZNAM
snad zanedlouho bude zde:
http://www.zitliberec.cz/

E/ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář