proběhl první Dobročinný večer pro kino Varšava

Ve středu, 11. června se uskutečnil historicky první dobročinný večer pro kino Varšava „Na šikmé ploše“. Akce byla příležitostí pro Liberečany pomoci rekonstrukci kina vstupným a možností vydražit některou z uměleckých grafik. I přes poměrně nízkou účast byla akce úspěšná. Zajímavým okamžikem byl videorozhovor s hercem Josefem Abrhámem, který podpořil snahu zachovat tradiční liberecké kino.

Dovolím si zde poselství Josefa Abrháma přetlumočit: 
Pan Josef Abrhám přispěl k večeru důležitou myšlenkou, že pravé dobrodružství, které kina typu Varšavy nabízí, tkví v neočekávanosti. K tomu je nutné splnit několik podmínek. Prní je nízké vstupné, do 50 korun, aby návštěva kina mohla být běžnou každodenní večerní událostí o které ani snad nepřemýšlíte a prostě jdete, a ne svátkem, jak tomu je především v multikinech, kdy rodina zaplatí tisíc korun za film a to už si rozmyslíte na co půjdete. S tím souvisí druhá podmínka, chodit do kina bez rozmyslu, nevybírat jen z filmů s hodně hvězdičkami a tedy divácky úspěšných, ale naopak nechat se překvapit co ve filmu najdete právě vy. Film nemusí být masově úspěšný, a právně o to víc se může stát, že v něm najdete něco zásadního pro Vás, protože Vy nejste masa. Samozřejmě, že potom v kvalitě kina musíte spoléhat na jeho dramaturgii, ale od toho kino je.
A poslední důležitou podmínkou je velký sál, který nabízí společný zážitek, film je společenská věc, společné sdílení zážitků a už jen to, že tam můžete někoho potkat, po filmu to jít společně probrat,.. A atmosféra velkého plátna a velkého prostoru, tu nikdy doma u počítače nenahradíte. 

Stane-li se návštěva kina běžnou večerní událostí, jak tomu možná dříve bylo, pak teprve může vzniknout dobrodružství. A právě pro to jsou filmy točeny, nebo alespoň byly. V tom je pravý smysl filmu jako žánru! To se nikdy nemůže stát v multikinu, kinu drahém a s dramaturgií dle úspěšnosti, s principem reklam, to je již zcela jiný žánr. Je to jako když jen tak v knihovně berete knihy do ruky a náhodou objevíte nečekané.

Shrnuto, kino je aktuální stále i dnes, žádné soukromé či komerční vlivy ho nemůžou nahradit, pokud jsme stále lidmi, kteří chtějí dobrodružství v každodenním životě. 
Akce se stala příjemnou příležitostí setkat se se zástupci kraje. Zúčastnili se hned tři náměstci hejtmana, Ivana Hujerová, Zuzana Kocumová a Zdeněk Tulpa. Aktuální stav kina jsme mohli ukázat také přítomným podnikatelům i zástupcům liberecké veřejnosti, a vyslechnout si zajímavé nápady, jak dál. Všem, kteří přišli a podpořili nás, bychom chtěli touto cestou poděkovat.
Výtěžek, téměř 50 000 Kč z aukce a 20 500 Kč ze vstupného využije spolek Zachraňme kino Varšava na repliku historických vstupních dveří, které jsou pro návštěvníky prvním dotekem s kinem.

Základní rekonstrukce kina tak, aby mohlo sloužit liberecké veřejnosti, je rozdělena na čtyři etapy. V současnosti probíhá nultá etapa, která zahrnuje průzkumy, projektovou dokumentaci a demolice dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou. V první etapě však zbude jen na rekonstrukci foyer kina. Prostředky ve výši 1 800 000 Kč na nultou a 1. etapu získal spolek dohodou s městem. Druhá a třetí etapa zahrnuje základní rekonstrukci sálu a týká se podlahy, stěn a stropu, osvětlení, dveří, vytápění, elektroinstalace a vzduchotechniky. A právě na druhou etapu se snaží spolek získat prostředky. Financování bude vícezdrojové a jednou z cest je získat přízeň a zájem liberecké veřejnosti o podporu zachování tradičního kulturního stánku. Dobročinné večery se tak stanou každoroční součástí programu kina.

Děkujeme všem kteří přišli a věříme, že při dalších  večerech nás bude více a více a že se tyto akce stanou běžnou společenskou událostí. 
Děkujeme paní Květě Vinklátové, především díky ní večer vznikl.
Děkujeme panu Josefu Vinklátovi, který nám grafiky věnoval! 
Vaše kino Varšava, tentokrát by se hodil spíše slogan Kino Varšava, JE právě kino!
Jiří Žid
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář