Kinorevoluce – naštěstí nejsme sami

„Pokud nemá naše práce přijít vniveč,
pokud nemá být budova opět ponechána napospas,
pokud dělat věci jen z dobré vůle má mít smysl,
pokud nemá po odvaze přijít strach,
pokud se nemá strach stát opodstatněným,
nesmíme na to být sami.“

(spolek KLIniKA)

Anglický biochemik a fyziolog Rupert Sheldrake kdysi napsal teorii o „morfické rezonanci“, jejímž principem je (mimo jiné) i kumulace kolektivní paměti. Dnes jsme našli článek, který předesílá onu kumulaci zcela zřetelně. Týká se nejen tématu záchrany cenné budovy s kulturním potenciálem, ale především podstaty přístupu dnešní středo a východoevropské populace ke kultuře samotné. 
Rádi bychom zde uvedli, že situace, která je popisovaná v článku, a která se reálně děje v Bělehradě, je nám blízká natolik, že jsme se rozhodli s tamními aktivisty propojit a navázat bližší spolupráci. Pevně věříme, že tím posuneme hranice vnímání důležitosti tohoto fenoménu k oné kolektivní paměti, ze které budou všichni jednoduše a rádi čerpat. Morfické pole se utváří – a za to jsme rádi.

Odkaz na článek zde

Za spolek ZkV – Petr Hubáček


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář