Financování? Co nás stojí kolik…

Zde uvádíme, jakým způsobem funguje financování našeho sdružení včetně celého našeho rozpočtu.
Poslední aktualizace 5. 2. 2014 (spočítáno ke konci roku 2013)
 

Aktuální bilance je za rok 2013, tedy od znovuotevření budovy a za první 3 měsíce provozu.

Před rokem 2013 jsme měli jen minimální pohyby na účtě, a tak lze tuto bilanci prohlásit za první rok našeho sdružení, za otevření budovy po 5 letech stárnutí, za první podzimní sezónů (rozjezdová, 3 měsíce provozu), a za pokus o větší rekonstrukci kina v rámci IPRM, který nakonec nevyšel.

 
Provoz KINA           –  63 000 Kč
Co nás stál dům od doby, kdy nám ho město za symbolickou částku 1 Kč/m2, avšak bez dalších finančních nároků, pronajalo. Výdaje jsou hlavně za revize a za úpravy, které byly nutné k otevření budovy, a dále za a pravidelné zálohy na energie včetně všech výdajů za filmy, kapely, kulturu. Příjem zajišťuje bar a vstupné, případně dary do kasiček v kině. Lze konstatovat, že za každý měsíc provozu jsme byli mírně v plusu, a tak jsme částku přes 70 tis., kterou nás otevření kina stálo, tříměsíčním provozem zmírnili na 63 tis. Kč.

IPRM                         – 124 000 Kč
Náklady, které nás stálo podání žádostí na IPRM k rekonstrukci v hodnotě 20 mil. Kč a další s tím související kroky, vypsání výběrového řízení, … Z projektu jsme nakonec z mnoha důvodů odstoupili a v budoucnu se budeme pokoušet o podobnou rekonstrukci znovu s lepšími podmínkami.

Naše VKLADY         + 44 000 Kč
Naše osobní vklady a členské příspěvky. Osobní vklady členů sdružení.

Dary od Vás              + 37 000 Kč
Dary, které jste nám dali, tedy poslali na účet os. Díky Vám, toto potřebujeme teď ze všeho nejvíce. Je velkým potěšením, když nám někdo, koho často neznáme, pošle dva tři tisíce. Utvrzuje nás to v tom, že to más smysl a moc si toho vážíme.

Specifické dary          + 30 000 Kč
Dary na konkrétní věci, které potřebujeme. Například jsme dostali od o.s. ANAON dar na koupení nových lamp do projektoru, aby byl dobrý obraz.

Extra                          + 175 000 Kč
Město Liberec nám uhradilo náklady na opravy, které jsme v objektu k jeho otevření museli udělat, abychom zajistili bezpečný provoz z hlediska požárního, revize elektřiny, dále oprava WC a podobně. Tato platba také z části uhradila náklady na IPRM, kdy jsme za město udělali kus práce.

Grant GRUNDVIG  + 255 000 Kč
Získali jsme grant ve výši 268 tis. Kč. Grant je určený pouze na dramaturgii a další poslání grantu (kooperace se španělskými a polskými kiny), a tedy nemá na naší aktuální bilanci žádný vliv. Zatím jsme vyčerpali 13 tis. Kč, hlavní čerpání proběhne v roce 2014 a 15.

Lze konstatovat, že díly platbě města a grantu jsme nyní úspěšní, když máme 354 tis. Kč na účtě. Odečteme-li ale grant (354 – 255) a zůstane nám 99 tis. Kč.

Po sezónu 2014, která bude ze dvou částí – jaro a podzim – potřebujeme odhadem 300 až 500 tis. Kč, a proto Vás prosíme o podporu.

VAŠE DARY VÍTÁME A MOC POTŘEBUJEME!
číslo účtu je 2700328815/2010

Zde je naše VIZE pro rok 2014 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář