Archív značky pro: poezie

Wolkrův Prostějov

63. ročník festivalu poezie. Postupová přehlídka přednesu a divadla poezie.Krajské kolo pro Liberecký kraj. Pořádá divadelní spolek Odevšad. 
Přihlášky na wprostějov.nanečisto.eu 
Vstupné dobrovolné.

Wolkrův Prostějov

63. ročník festivalu poezie. Postupová přehlídka přednesu a divadla poezie.Krajské kolo pro Liberecký kraj. Pořádá divadelní spolek Odevšad. 
Přihlášky na wprostějov.nanečisto.eu 
Vstupné dobrovolné.