20. ročník Sportfilm Liberec International FICTS Festival 2017 začíná již 4.10.2017!

Spolek „Zachraňme Kino Varšava“ a „Liberecká sportovní a tělovýchovná organizace“
srdečně zvou širokou veřejnost na mezinárodní soutěžní festival filmových a televizních
snímků SPORTfilm Liberec International FICTS Festival 2017, který se koná od 4. do 7. října
2017 v Liberci v kině Varšava a v Žitavě – Kronenkino.
Program jubilejního 20. ročníku festivalu nabízí projekce filmů, besedy s tvůrci sportovních
filmů i sportovci, výstavy a expozice a slavnostní večer s předáváním cen.
Liberecký festival je nejstarším účastníkem největší přehlídky filmů a dokumentů se
sportovní tematikou World FICTS Challenge 2017 organizovaných FICTS a konaných
pravidelně koncem roku v italském Miláně. Garantem této série je Federation Internationale
Cinema Television Sportifs (FICTS), sdružující festivaly a producenty filmů se sportovní
tematikou ze 116 zemí celého světa pod patronací Mezinárodního olympijského výboru.
www.sportmoviestv.com

Cílem festivalu je ocenění nejlepších snímků v jednotlivých kategoriích a nejlepšího snímku
ze všech kategorií. Vítězné snímky pak postupují do celosvětového finále “SPORT MOVIES
& TV 2017 – 35th Milano International FICTS Fest”, které se koná od 15.- 20.11.2017
v Miláně. Soutěžní kategorie jsou Olympijské hry – Olympijské ideje, Dokumentární snímky,
Sportovní osobnosti, Děti a sport – pohled na ně a jejich tvorba, Reportáže, Metodické a
populárně vzdělávací televizní a filmové snímky. Odborná porota ocení nejlepší snímky a
ceny – skleněné figurky „Ještídka“, budou slavnostně předávány dne 5. 10. 2017 na
Liberecké radnici. Slavnostního předávání cen se letos zúčastní také prezident společnosti
FICTS, Prof. Franco B. Ascani.

Odborným garantem festivalu SPORTFILM LIBEREC INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL
2017 je Český olympijský výbor, Česká unie sportu, Filmový a televizní svaz (FITES) a
Federation Internationale Cinema Television Sportifs Milano.
Po loňském úspěchu festivalu v nových prostorách pokračuje spolupráce se skupinou
nadšenců realizujících revitalizaci kina Varšava v Liberci, kde bude probíhat hlavní přehlídka
soutěžních filmů.

kompletní program naleznete zde:

https://www.facebook.com/KinoVarsava/photos/pcb.500926156931713/1350812225041185/?type=3&theater

Váš spolek ZkV