Prvomájový koncert v kině Varšava

PRVOMÁJOVÝ KONCERT

Učinkující: Tereza Zahradníková a Filip Kratochvíl. Host – Markéta Zahradníková

Na koncertě zazní hudba Astora Piazzoly, A. Schitkeho, K. Rofelta, F. Angelise, J. Pazoura, G. Hermossy, N. Kapustina, J. S Bacha a S. Rachmaninova.

Tereza Zahradníková započala své hudební vzdělání v libereckém sboru Severáček. V 9 letech přidala hru na housle při ZUŠ Liberec, na které se učila u Jaroslava Nalezinka. Dále absolvovala hru na housle na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Dany Vlachové (2020) a nyní studuje na Fakultě umění Ostravské univerzity u koncertního mistra České filharmonie Jiřího Vodičky. Účastnila se pravidelně houslových kurzů Jaroslava Svěceného v Klášterci nad Ohří, Bohuslava Matouška a Jakuba Junka ve Žďáru nad Sázavou (2020) a pravidelně absolvuje letní kurzy u Dany Vlachové.

Filip Kratochvíl se narodil v Kladně do hudební rodiny. Ve svých šesti letech se začal věnovat hře na klavír ve třídě Pavla Tomáška v ZUŠ Kladno. Později, ve svých patnácti letech, se začal učit na akordeon u Ladislava Knížete na téže škole. Vystudoval hru na akordeon na Pražské konzervatoři pod vedením Mgr. Josefa Hřebíka a ve svém sólovém repertoáru se soustředí zejména na soudobou českou a skandinávskou literaturu a také na poučenou interpretaci barokních skladeb. Mimo to působí v několika komorních seskupeních, spolupracuje s Českou filharmonií, Národním divadlem či divadlem ABC.
Za své největší úspěchy považuje 1. cenu a vítězství na mezinárodní akordeonové soutěži v Praze, 1. cenu ze soutěže konzervatoří ,1. cenu ze soutěže Italian Award a 2. ceny z mezinárodních soutěží v Trossingenu a Ostravě, nebo 3. cenu z portugalské Alcobacy.
Mimo to vystudoval psychologii na Univerzitě Karlově, kde se zajímal především o psychologii hudební pedagogiky.

Markéta Zahradníková se hudbě věnuje již od útlého věku v libereckém dětském sboru Severáček, s nímž vystupovala téměř po celé Evropě i v Asii (Jižní Korea). Účastnila se klavírních soutěží, a to jak v Česku, tak v zahraničí (Srbsko).V 9 letech začala hrát na klavír při Základní umělecké škole v Liberci. V roce 2018 odmaturovala na gymnáziu F. X. Šaldy, a současně započala studium na Konzervatoři v Praze pod vedením J. Klepáče a M. Rezka. Dnes studuje na konzevatoři v Českých Budějovicích pod vedením J.Uhlíka. Své vzdělání si pravidelně doplňuje na klavírních letních kurzech, kde spolupracuje např. s Igorem Ardaševem, či Karlem Košárkem. Vystoupila též na několika Massterclass hodinách, a to v srbském Bělehradě, u Ivo Kahánka nebo u portugalského klavíristy Edgara Cardoso.

Vstupné 100 Kč

Značky:

Datum

01 Kvě 2022
Expired!

Čas

18:00 - 19:30

Umístění

Kafebar
Kafebar
Kategorie