How to say it – výstava Dominiky Dobiášové

Po dlouhé době opět srdečně zveme na výstavu ve vitrínkách kina Varšava v Liberci! Tentokrát nese název How to say it a její autorkou je Dominika Dobiášová.
Vernisáž se uskuteční 23. 1. 2021 v 18 hodin. 
Výstava potrvá do 19. 3. 2021, přístup nonstop.

https://www.facebook.com/events/2739414349707441

Dominika Dobiášová se vyjadřuje skrze médium malby k mnoha kousavým problémům dneška. Pomocí obrazů přemýšlí nad hranicemi vzájemné tolerance, nejen ve vztahu ke společenské diverzitě, ale i k ekologické a environmentální realitě a poukazuje na problémy s tím spojené, hrozby v souladu s lidským chováním. Zkoumá taktéž lidské vztahy, emocionalitu a důsledky jejich disfunkce. A právě ve výstavě How to say it dominuje téma lidského chybování, chyby v komunikaci mezi jedinci. Na abstraktní představu chyby nahlíží dvěma prizmaty, každý pro jednu vitrínu. V prvním obraze Look what I did situuje Dominika pojetí chyby do konverzace. V prostředí jakéhosi zámku či sakrálního prostoru, tajemné postavy v popředí vyjadřují emoce údivu, poukazování na něco jen tušeného snad i kárání. Výborný motiv obličeje ozářený mobilním telefonem apeluje na nejčastější dnešní problémy v komunikaci, únik do virtuálních dimenzí a nesoustředěné odlákané přítomnosti. V pozadí obrazu se černí tencí duchové zpytují a proklínají.
     V druhém obraze Once upon a time in the deep forest se autorka snažila vyjádřit pocit neustálého uchvacování si pro sebe, podřizování všeho svým záměrům. A to prostřednictvím alegorického obrazu dřevěné lesní postavy na rudém stromě třímajíc rostlinu, ve smyslu člověka jako dobyvatele, svrchované bytosti, která se zapomněla vztahovat ke svému okolí, z něhož se zrodila, zanechávaje za sebou hořící paseku potíží. Dominika se snaží v obraze zpracovat naléhavost aktuální situace ve světě a také upozornit na to, že lidské vztahy a vzájemná tolerance vůči ostatním lidem a hledání společných morálních hranic jsou důležité aspekty pro fungování společnosti.
     Množství narativů a znaků se v každém jejím obraze rozjíždí ve velkém. Politika i osobní dramata, nemálo na to, aby se na plátna vešla a tak se začínají rozpadat na kousky. Dominika je sbírá a sešívá dohromady. Úhledný obdélník, ten správný obraz, už z nich ale nikdy nebude.

BIO / Dominika Dobiášová je v současnosti studentkou malířství v ateliéru Performance na Brněnské FaVU, bakalářské studium
absolvovala na Ostravské univerzitě v ateliéru Kresby. Mimo malbu se věnuje videu a performance. Spolupracuje na internetovém magazínu Bublina. Její práce byla k vidění na výstavě Salon Czechoslovaque v galerii NTK, dále například v ostravských galeriích PLATO, Saigon a Nibiru nebo v brněnské galerii Mini.

Značky:

Datum

23 Led 2021 - 19 Bře 2021
Expired!

Čas

18:00 - 19:00

Umístění

Kino Varšava Liberec
Kino Varšava Liberec, Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1, Česko

Organizátor

PROGRAM kina Varšava
Email
s7f0i46t5a47kfh1vo6d2hhnqo@group.calendar.google.com