DEN ROMSKÉHO JAZYKA - v kině VARŠAVA

DEN ROMSKÉHO JAZYKA

Den romského jazyka je každoroční aktivitou Romů z Liberecka. Jedná se již o pátý ročník
autorského čtení romských spisovatelů, kdy si spolek Comunités připomíná významnost
romštiny. Akce navazuje také na každoroční kurzy romského jazyka, které spolek pořádá. Za
vším stojí snaha o obrodu a zachování romštiny.

Kvůli historickými konsekvencím, které v části evropských zemí měly za snahu odstranit
romský jazyk, se značná část Romů odklonila od jeho užívání (předávání z generace na
generaci) a počet příslušníků tohoto etnika tak zcela neodpovídá jeho počtu mluvčích.
V českém prostředí dochází ke standardizaci romštiny (konkrétně slovenské romštiny, kterou
se v České republice v drtivé většině hovoří) až s prací Mileny Hübschmannové, kdy tak
následně vzniká seminář romistiky na Univerzitě Karlově.

V kalendáři se začal objevovat světový den romského jazyka až v novém tisíciletí. Jakou má
vlastně historii? Iniciátorem pro vyhlášení romského jazyka za jazyk světový bylo sdružení
Romů v Chorvatsku, v roce 2015 pak organizace UNESCO vyhlásila na 5. listopad
Mezinárodní den romského jazyka. Romština je prastarý jazyk s indickými kořeny, dnes
se na něj však zapomíná a stává se jazykem okrajovým.

Vstupné zdarma

Datum

03 Lis 2023
Expired!

Čas

16:00 - 19:00