VOLEBNÍ PROHLÁŠENÍ

Vzhledem k množícím se fámám o iniciativách našeho spolku a jeho členů v nadcházejících volbách bychom rádi uvedli následující:

Prohlašujeme, že spolek Zachraňme kino Varšava, jakož i žádný z jeho členů, není spojený s žádnou politickou stranou či seskupením. Zároveň prohlašujeme, že žádný z našich členů ve volbách nekandiduje, a že jako spolek nepodporujeme v nadcházejících volbách žádnou z politických stran. Svůj soukromý politický názor vyjádříme každý za sebe ve volbách podáním řádného hlasu.

Prosíme všechny, aby toto prohlášení brali vážně. Děkujeme za pochopení.

Váš spolek ZkV.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář