Více o spolku

Jsme filmaři, hudebníci, architekti, Liberečani, organizátoři kulturních akcí, atd., bez politické příslušnosti.
Mgr. Petr Hubáček
psycholog, hudebník, pracující na plný úvazek v oboru přístrojová oftalmologie s dlouholetou praxí v pořádání koncertů a festivalů (např. amatérských filmů Liberecka – FAFL


Ing. arch. Zuzana Koňasová
architektka a zakladatelka webové platformy Liberec-Reichenberg.net a projektu Živá paměť Liberec – Reichenberg

Ing. arch. Ondřej Pleštil

architekt, stavitel, tesař a silák, který vynáší těžká břemena či postižené na vrcholky hor, cestovatel

Ing. arch. Jiří Žid
architekt (re:architekti), spoluvede ateliér prvního ročníku na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, knihovník, liberecký patriot a kavárník amatér 


Historie od roku 2009
Občanské sdružení jsme založili v létě roku 2012, naše kořeny jsou však hlubší. Snahy o znovuotevření kina Varšava začaly v létě 2009, kdy občanské sdružení S(C)HODY / Šárka Nemešová a občanské sdružení DIVOZEMÍ / Jiří Vydra požádali architekty Ondřeje Pleštila a Jiřího Žida k vytvoření archiktetonické studie pro jejich ideový projekt využití a obnovy tehdy již zavřeného kina Varšava. Tento projekt vznikl na základě potřeb těchto dvou sdružení a byl odevzdán do výběrového řízení, které vypsalo město Liberec. Od té doby se nastartovala série dalších pokusů o oživení kina, například podání zmíněného projektu městem na IPRM, vytvoření celku s areálem Afektu naproti přes Frýdlantskou ulici a pod. 
Od 1.1.2014 jsme se dle platné legislativy automaticky transformovali z o.s. na spolek. 
Založení občanského sdružení Zachraňme kino Varšava (o.s. ZkV)  
V létě 2012 vedení města zařadilo na jednání zastupitelstva bod – návrh prodeje budovy kina Varšava. Změna pro Liberec na tento popud uspořádala několik sezení, ze kterých jsme založili naše sdružení a rozjeli jednání s městem, které neustále nabírá na intenzitě. 
Z mnoha důvodů jsme katastrálně oddělili část budovy kina+foyer+Barrandoff od vršku budovy restaurace Maškovky, vypracovali jsme a prodali projekt do 3. výzvy IPRM na rekonstrukci v hodnotě 20 mil. Kč z evropských prostředků (spoluúčast 85%), navázali spolupráci s Libereckým krajem a dohodli s městem na smlouvě o ročním pronájmu kina Našemu sdružení.
červen 2012
Zakládající členové os ZkV:
Mgr. Petr Hubáček, Marek Jezdinský, Ing. arch. Ondřej Pleštil, Vlastislav Trubač, Ing. arch. Jiří Žid

Spolek v roce 2013