Týden po té

První větší akcí po otevření Kino Kávy byla beseda s Pavlou Jazairiovou na téma „Bojíme se islámu?“. Bylo by troufalé si obecně myslet, že se každému člověk zavděčí. Z podstaty různosti povah a názorové jinakosti to zkrátka není možné, nicméně překvapení přesto přišlo. A to v dobrém, i špatném smyslu slova. Do prostoru foyer kina Varšava se vešlo (ačkoliv nebyla dodržena osobní – a mnohdy ani intimní zóna) 135 posluchačů. Takový zájem nás pochopitelně těší a jsme za něj rádi. Jak jsme ovšem záhy zjistili, kavárna není nafukovací, což byla (obrazně řečeno) jedna z výtek, kterou jsme si vysloužili. Příště se zařídíme lépe. Další inkasovanou invektivou byl fakt, že jsme měli na začátku celé veřejné přednášky a následné debaty uvést, že se bude pořizovat audiozáznam, abychom případné anonymní přispěvatelé do diskuzí nepřekvapili. To jsme neudělali a to byla chyba, ze které se do příště také ponaučíme. Z vlastní zkušenosti ovšem musím říct, že na konferencích a kongresech se také nikdo nikoho neptá, a záznam je pořizován i zveřejňován. No nic – úhel pohledu… Nevím, zda byl poslední, ale jeden z dalších nesouhlasných názorů zazněl na konto slovníku paní Jazairiové, což je ovšem záležitost, kterou nám nepřísluší komentovat a plně ji respektujeme. Tedy, aby bylo jasno – její „ostřejší“ slovník respektujeme. Výtka na téma absence moderátora byla mimo mísu, jelikož bylo domluveno s přednášející, že si bude akci kočírovat (vyjma úvodního a závěrečného slova) sama. Inu, vzato kolkolem, domníváme se, že se beseda povedla, jelikož jsme se všichni nepoprali. A to nemuselo jít jen o náboženství, žáno…

Tento čtvrtek chystáme SCIENCE CAFÉ. Tentokrát bude hostem naší kavárny prezident Českého červeného kříže Doc. RNDr. Marek Jukl, Ph. D. Pevně věříme, že půjde o neformální diskusi, kterou volně navážeme na aktuální témata. Také doufáme, že ač je to téma třaskavé na omak, v jádru bude klidné a mírumilovné. Kapacitu jsme již zajistili, ostatní faux-pas snad taktéž, čili nezbývá, nežli Vás pozvat na toto setkání zde.

Velice děkujeme všem podporovatelům z programu „Adopce kina Varšava“, jelikož bez Vás by se nejen tyto debaty, koncerty, divadla a filmy nemohly uskutečnit, ale hlavně bychom asi už dávno jako spolek ZkV leželi s infarkty v oblastní nemocnici.

Přejeme Vám příjemný pobyt v Kino Káva a kupu podnětných zážitků….

Za spolek ZkV – Petr Hubáček    

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář