POLSKO – poslední bombónek na závěrNa cestě do Polska s klidným srdcem vynechte historický Krakov i po válce znovupostavenou Varšavu a vydejte se do dalších měst nabízející setkání s nevšedními stavbami špičkové architektonické kvality. Důkazem to ho je i letošní cena Miese van der Rohe udělená novostavbě štětínské  filharmonie Evropskou komisí jako první stavbě na území bývalého východního bloku. 
Ing. arch. Vladimír Balda
MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D.


Poslední přednáška  rámci cyklu Cesty mimo centra – cestopisné úterní večery v kavárně s architekty z Technické univerzity.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář