(Ne)bourat, prosím!

Spolek Zachraňme kino Varšava nabízí nově program pro žáky základních a středních škol.

„(Ne)bourat, prosím!“ je název výtvarně laděného programu, který kombinuje komentovanou prohlídku s výtvarnými aktivitami a odkazy k liberecké moderní architektuře. Studenti středních škol jsou provázeni budovou kina, seznamují se s její architekturou a pomocí výtvarných aktivit přemýšlí nad významem rekonstrukce historických budov obecně.

Vede Kateřina Kopečková.

Info leták:

Podívejte se na fotografie z jednoho z minulých programů: