Materiál pro zastupitele města

Zde je vysvětlen podrobněji náš záměrem jde o dokument, který jsme rozeslali zastupitelům Liberce jako přílohu k bodu o prodeji vrchní části budovy kina Varšava.

Na úvod vysvětlení, jak se celá věc má, proč nám v tuto chvíli přijde prodej horní části jako smysluplné řešení.

Pro nás je to nyní jediná možnost, která vede k tomu, že se opraví chátrající kino (havarijně – tak aby se dalo provozovat) a můžeme začít dělat akce, promítat filmy, otevřít kinokavárnu atd., dohodneme li se dále s městem. Dům je v současném stavu neprovozuschopný, nefungují v něm základní věci jako wc, elektřina, kanalizace, topení…, a tak je i ze strany města pouhé zapůjčení příliš rizikové.
Chceme, aby se již začalo něco dít, protože čekání na další budoucí velké dotace na celkovou opravu se nám jeví jako hodně vzdálené (a defakto se o ně marně skoro 4 roky snažíme aniž by se s kinem něco stalo), a tak chceme dům základně opravit a začít používat.

Kvůli budoucím dotacím si myslíme, že je to taky plus, neboť rozdělený dům by v principu neměl dotacím vadit, ba naopak, a na „fungující podnik“ se domníváme, že bude lepší žádat než a prázdný dům.

Nevýhodou prodeje vršku je, že dům je ideálně rozvržen, komerční vršek může dotovat z části spodek. To by ale znamenalo náklad cca 2 mil. na nejnutnější opravy spodku, aby se mohlo kino otevřít a navíc by město muselo investovat do padající střechy Maškovky, což je nemalá částka (3-8 milionů., hodně předběžně, protože dle současných norem by se ta velká střecha musela prakticky udělat nová, a tato povinnost při prodeji padá na kupujícího).
No a v současné situace o takové dotaci ze strany města není ani řeč..

Další věcí je digitalizace, kdyby se podařilo ještě z prodeje vršku zafinancovat digitalizaci (výše dle dotace státu, předpokládáme 1-3 mil. ale to nelze přesněji zjistit takto dopředu), tak budeme mít na min. 5-a více let celkem funkční kino, které sice hodně protopí, no ale můžeme shánět v dotace a bude se něco dít, dům používat, o což nám jde vlastně především.

Pro prohlédnutí materiálu rozklikněte….


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář