Abrhámové, Landovský a Kačer přivezli Hoteliéra.

V pátek 22. 11. se uskutečnilo promítání dokudrama Hoteliér, který nabízí vhled do soukromí několika významných českých herců na čele s Vladimírem Pucholtem, Pavlem Landovským , Janem Kačerem, Josefem Abrhámem a jeho manželkou Libuškou Šafránkovou. Jsme svědky nejen četných zkoušek divadelní hry Hodinový hoteliér, ale hlavně znovu zapojení do života nemocného Pavla Landovského.
Na našem promítání jsme měli tu čest přivítat delagaci k tomuto filmu, ve složení režisér Josef Abrhám ml. a herečtí představitelé Josef Abrhám st., Jan Kačer a Pavel Landovský. Josef Abrhám st. představil film před promítáním a všechny diváky pozval na besedu po filmu. Diváci i přes nepříznivé podmínky dorazili v hojném počtu (cca 70 platících diváků) a následná beseda po filmu byla zatím nejdelší a nejpříjemnější. Hostům se i přes prvotní nedůvěru k undgroundovému kinu nakonec v Liberci velmi zalíbilo a debata se nátahla až do pozdních hodin.
Všichni odcházeli před půlnocí velmi spokojeni a doufáme, že se nám povede brzo pozvat další tvůrce. 
Slávek Trubač


další foto…


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář