Jak jsme slíbili, odevzdali jsme projekt do IPRM, tak doufáme, že vyjde. Znovu jsme zpracovali jak záměr, tak architektonickou koncepci a tudíš jsme podali zcela nový projekt oproti minulému projektu který byl v IPRM.

Zde je projekt, který jsme předložili na IPRM do 3. výzvy. Prakticky jsme začali od začátku, tedy nemá téměř nic společného s projektem, který byl v IPRM původně.
Celý projekt je postaven na spoluúčasti 3 mil. Kč, což při 15% spoluúčasti města znamená, že celková hodnota je 20 mil. Kč, 17 dodá Evropa.
Spoluúčast se skládá ze 2 částí, peněz utržených z prodeje vrchní části budovy (restaurace Maškovka), a krajských financí, které nám přislíbili.

Zde je studie:

Zde ukazujeme architektonickou studii (dílem ovšem i nearchitektů), kde jdee přehledně vidět úpravy domu. Níže následuje podrobný popis. K projektu přináleží ještě rozpočty apod.

Pro bližší seznámení nás kontaktujte.

A textová část.

Číst dál

Po našem projevu se rozpoutala velká diskuze, která skončila bez jakéhokoliv závěru. O budoucím osudu kina Varšava bude tedy rozhodovat další rada města, která pravděpodobně vyhlásí nové výběrové řízení. 
Zde zveřejňujeme text projevu, dopis jiného záměru o který hodně šlo (doporučujeme fakt přečíst) a video z jednání, avšak přerušené výpadkem proudu.
A/ PROJEV K ZASTUPITELŮM

Nejprve bychom Vám rádi poděkovali za to, že se pravděpodobně dostane náš projekt v rámci IPRM spolu s ostatními na indikativního seznam IPRM, a že vlivem okolností dostane šanci na realizaci.
Vzhledem k okolnostem, které se vyskytly v záležitosti objektu kina Varšava, chceme jako o.s. ZKV důrazně apelovat na zastupitele města a uvést následující:   ZKV vyzývá ZM, aby rozhodlo ve prospěch projektu podávaného právě o.s. ZKV v rámci 3. výzvy IPRM – „Rekonstrukce a revitalizace objektu kina Varšava na universální sál s atraktivní dramaturgií“.  Důvodem tohoto rozhodnutí jsou následující skutečnosti:

1)    O.s. ZKV je v současné chvíli jediným subjektem, který dokázal připravit komplexní projekt, na jehož konci je úspěšné zhodnocení majetku města z prostředků EU, a to o 17 mil. Kč.
Neustálými průtahy schválení nájemní smlouvy s naším sdružením dochází k rozmělňování snahy o záchranu objektu a jeho zhodnocení z peněz EU.

2)    O.s. ZKV se o tento objekt dlouhodobě  zajímá a dovoluje si tvrdit, že svým postojem k této záležitosti zastupuje většinu obyvatel nejen Liberce, ale i širokého okolí. Za celou dobu intenzivní práce na projektu ZKV jeho členové strávili stovky hodin a vynaložili desetitisíce korun na kvalitní, komplexní zpracování dlouhodobého chodu kina s přesahem. Oddalováním podpisu nájemní smlouvy se ZKV dochází mimo jiné i k tomu, že není možné realizovat festivaly, projekce a další dramaturgické pořady, které má naše sdružení dávno připraveny. Všichni z nás se této činnosti věnují dobrovolně a stojí nás opravdu nemalé úsilí, které bohužel zatím nikam nevede z důvodu liknavosti vedení města. 

3)    Ze strany města proběhla tisková zpráva, kde se uvádí, že statutární město Liberec pronajme objekt za 1,-Kč/m2/rok, což nás postavilo do nevýhodné pozice, jelikož vznikla konkurenční nabídka pronájmu, která se opírá o spekulativní cenu nájmu a to 50,- Kč/m2/rok. Na RM dne 18.6. byla přesto odhlasována k podpisu nájemní smlouva na kino Varšava s o.s. ZKV. Na dalším jednání mimořádné RM dne 25.6. rada revokovala toto usnesení a rozhodla se změnit verdikt v neprospěch ZKV, a to tím, že celé VŘ na pronájem Varšavy zrušila a uložila panu náměstku vypsat nové. Důvodem byl fakt, že se až po RM 18.6. objevil dokument, který je datovaný podatelnou 12.6.2013, a ve kterém jakási pražská společnost Vlasty Buriana slibuje vyšší nájemné na m2 za rok. Podotýkáme, že s touto společností nikdy nikdo oficiálně o Varšavě nejednal, a domníváme se, že jde pouze o spekulaci, jež má zabránit realizaci projektu IPRM, podávaného naším o.s. ZKV.
 
4)    Konkurenční „projekt“ (i když to není projekt v pravém slova smyslu, jelikož zcela chybí jakákoliv podrobnější dokumentace) počítá s vybudováním muzea Vlasty Buriana a s tím spojenou dramaturgií. Je nasnadě, že by v porovnání s širokým záběrem dramaturgie projektu předkládaného ZKV (počítá se např. s aktivním zapojením ZUŠ, projekcemi pro všechny věkové kategorie atd.), mohl být záměr společnosti Vlasty Buriana spíše jednou ze součástí projektu ZKV.

5)    Konečné rozhodnutí o budoucnosti tohoto domu musí být učiněno na dnešním ZM, jinak po všech průtazích nastavený neměnný harmonogram nelze realizovat. Pouze teď je poslední příležitost rozhodnout o tom, že projekt ZKV v rámci IPRM bude realizovaný.
6)    S tím je i nedílně spojen prodej pizzerie Maškovka, který má smysl provést pouze tehdy, když bude realizovaný projekt ZKV v IPRM (odkazuji tímto na lednové jednání ZM).

7)    Před několika dny jsme jako o.s. ZKV dostali schválený projekt z fondu Grundtvig na dramaturgii ve Varšavě a to ve výši 300 tisíc Kč. A na dalších pracujeme.

8)    Objekt kina Varšava je natolik zásadním prostorem pro město Liberec, že  o.s. ZKV vyzývá toto ZM, aby doporučilo RM uzavřít nájemní smlouvu s o.s. ZKV a tím potvrdit své rozhodnutí z 18.6.2013.

9)    Rádi bychom teď vyzvali RM, aby se jasně vyjádřila, zda náš projekt hodnotí jako kvalitní, zaměřený do budoucna,  a nebo, zda dlouhodobé úsilí celé naší skupiny bere jako marnou snahu o zkvalitnění života v Liberci.

Děkujeme za Vaši pozornost.B/ DOPIS OD sdružení VB, který byl předmětem jednání
a který byl zastupitelstvem zveřejněn, velmi doporučujeme přečíst …C/ VIDEO PROJEVU NA ZM 
než vypadl proud …

D/ KOMPLETNÍ ZVUKOVÝ ZÁZNAM
snad zanedlouho bude zde:
http://www.zitliberec.cz/

E/ OBRAZOVÁ PŘÍLOHAZískali jsme grant Grundtvig na spolupráci mezi polským kinem z Varšavy a španělským v Santiago de Compostela ve výši přes 300 tisíc Kč!  Už kdysi jsme získali grant na přednášky spojené s filmem od Nadace české architektury. Dva granty jsme podali, dva vyšly.

 

Problém je však v tom, že jsme jich chtěli a mohli podat mnohem víc. Rozpracovali jsme grant na kulturní podporu libereckého okraje (cca kolem 50 tis.), těsně před odevzdáním jsme stopli hotovou přihlášku do grantů spol. Avast i Vodafone, a možností na udělení grantu na naší činnost bylo za poslední půlrok mnohem víc! 
Dva granty, které jsme dostali jsme si mohli dovolit podat i v nejistotě, kterou s pronájmem máme, protože jsou volněji nastavené a bude-li nejhůř, můžeme je vrátit.
Řada dalších grantových možností, které jsou již přesněji definované, nám zcela zbytečně utíká. Je to především proto, že jsme se s městem nedokázali od listopadu 2012 domluvit na smlouvě a pronájmu objektu, o který jsme měli jako jediní zájem.
Především proto již dlouho svolujeme i s podmínkami, že nám město pronajme kino sybmolicky za jednu korunu a bez další finanční podpory, byť jsme si předem mysleli že to je bláznovství a že dům v takovém havarijním stavu, kdy může vyhořet stará elektřina, nedá se topit, nefunguje wc jako neziskové občanské sdružení převzít nemůžeme protože by to byl risk, který bychom neutáhli.

Můžeme i to! Umíme si sehnat peníze na provoz, kulturní akce, postupně i na malé opravy. K tomu ale potřebujeme fungovat v kině, a ne se scházet v kancelářích.

Vážená redakce, paní redaktorko, pane redaktore,


Vzhledem k aktuálnímu napjatému dění okolo libereckého kina Varšava Vás naše občanské sdružení Zachraňme kino Varšava zve na oficiální tiskovou konferenci, která se uskuteční dne 10. července od 9:00 v kině Varšava, Frýdlantská ul.

Naše sdružení, které o záchranu legendárního a posledního libereckého kina dlouhodobě usiluje a jedná s městem, je blízko k realizaci projektu rekonstrukce kina z EU prostředů pomocí IPRM v hodnotě 20 milionů korun. Dlouhodobá a usilovná práce je ale nyní zkomplikována dalším subjektem, jehož záměr především prodlužuje jednání, což může mj. způsobit, že se rekonstrukce z prostředků EU do majetku města nestihne.

Více Vám rádi sdělíme na Tiskové konferenci, na kterou Vás srdečně zveme.

V minulém příspěvku zastupitelům jsme tvrdili, že dění kolem Varšavy věnujeme stovky hodin, což je pravda. Jen tak letmo jsem povypínal ostatní své kalendáře a nechal zapnutý jen ten náš společný, kalendář „KINO VARŠAVA“. Posuďte sami. Je to od února, kdy jsme ho začali společně intenzivně používat. Netřeba komentáře, není tam systematicky vše, nejde o to přesně dokazovat co jsme udělali, prostě to je jen rychlý printscreen z podpokličky našeho hrnce.

Ještě že je nás 5…

 

 …po půl roce jednání, ale jsme moc rádi.

Od pátku do neděle (16. -18. 8.) jsme uspořádali v kině Varšava v Liberci první úklidovou brigádu. Na webu, facebooku i v tisku jsme vyzvali spoluobčany, kdo chce, ať nám přijde pomoci. A sešlo se jich hojně. Celkem nám pomohlo asi 20 lidí, pár kamarádů (přijeli z Bia Central z Hradce Králové, z Prahy, Pardubic), ale většinu dobrovolníků jsme poznali až při úklidu. Každý den jsme pracovali zhruba v 15 lidech. Smyslem této akce byla příprava domu na podzimní sezónu.

V pátek ráno to vypadalo, že nebude co dělat, v neděli se pak ukázalo, že jedna brigáda nestačí. S odkrýváním začala přibývat práce. Udělali jsme všechny zásadní věci, co jsme chtěli. A že se udělal pořádný kus práce!
 

Začali jsme odstraněním plodnic hub, které jsme s panem Soukupem (firma Lidezin) napřed pořádně odborně prozkoumali. Za 4 roky nevětrání se na stěně u vlhké skály houby pěkně rozrostly, a tak je teď sál trochu zahouben. Roman Dobeš nám je před úklidem nafotil, na dny evropského dědictví (7. 9.) chystáme výstavu. Byly to krásné kousky. 
Potom jsme se vrhli do dalších prací. Začali jsme odstraňovat desky, které zakrývaly zdivo a dům tak nedýchal a vlhnul. Odstranili jsme celou kabinu prodejny lístků ve foyer, z jejíž přední části uděláme bar, demontovali jsme první tři řady sedaček v sále, aby bylo možné dělat koncerty.
Zvláštní kapitola byly toalety. Ty vypadaly jako prasečí chlívek, s poházenými mísami a zcela zarostlé houbami. Byly tak odporné, že to nikdo ani nevyfotil. V neděli večer už to zase vypadalo jako záchody, které plus mínus fungují.
Z venku jsme za pomoci Toyoty s navijákem vrátili zpátky kus stříšky nad vstupem, o který asi před rokem a půl zavadil projíždivší kamion a posunul krytinu i s oplechováním o půl metru.
Dali jsme si záležet na venkovních vitrínách. Ty jsme natřeli na tmavě hnědou barvu, aby lépe ladily ke zbytku domu než ty zelené a vyměnili jsme plexiskla za nové, čiré, průhledné.
A taky jsme malovali, penetrovali, savovali, natírali, uklízeli, drhli, myli, bavili se, jedli, pili…
Nakonec jsme prorazili otvory vzadu ve foyer, které kdysi přirozeně větraly, aby dům dýchal a nevlhnul. O tom nakonec byla celá první brigáda.  

Na neděli 1. září plánujeme druhou, tentokrát jednodenní, která bude už „jen“ o mytí a úklidu. Tak přijďte!

Děkujeme všem, kteří nám přišli pomoci, a že jich nebylo málo:

Pavel Soukup
Petr Šmídek
Jan Berki
Tomáš Holý
Jiří Soukup
Maruška Procházková
Michal Čepelka
Petra Barthová
Lucie Farková
Jan Mrázek
Jiří Gulios
Eva Vaničková
Kamila Šárková
Štěpánka Večeřová
Jirka Mourek
Roman Dobeš
Marek Jezdinský
Martin Fryč
Martin (pan továrník) a Toyota s navijákem

Děkujeme Pizzerii Maškovka za jídlo, Slávkově milé za koláč a panu Hubáčkovi za zapůjčení auta.

Děkujeme i zastupitelům, kteří nás finančně podpořili a doufáme, že se přidají ještě další. Ondřej Petrovský, Ladislav Dzan, Věra Rosenbergová, Věra Skřivánková, Josef Šedlbauer.

Děkujeme firmě TITAN-MULTIPLAST za slevu na plexiskla do vitrín.

Akce nás vyšla na cca 18 tisíc korun. Část nám pomůže uhradit grant Grundvig, který jsme před časem získali, s částí nám pomohli zastupitelé svými osobními dary a zbytek bude na nás.

Díky!!! A tešíme se na Vás v pátek, 13. září na slavnostním otevření.
Jiří Žid, Petr Hubáček, Slávek Trubač, Zuzana Koňasová a z Himalájí Ondřej Pleštil.

Fotogalerie libereckého deníku  Reportáž DĚTSKÉ TELEVIZE
Petr Šmídek chystá krátký film o úklidu.
A pár fotek (foto Jiří Žid)

Při druhé brigádě byl hlavní úkol uklidit. Avšak raději jsme se pustili do hledání dalšího okna (našli jsme opravdu velký kousek), připravili jsme bar, vyvezli další auto odpadu, a mnoho dalšího, jak vidno na fotkách…

Děkujeme pomocníkům:

Jiří Tůma
Kamil Jan Svoboda
Kateřina Čalounová
Klára Eliášová
Pavel Eliáš
Jana Hlavová
Jan Berki
Tomáš Holý

Minulou sobotu jsme měli otevřeny dveře při dnech evropského dědictví 2013. K našemu milému překvapení se na kino přišlo podívat velmi lidí, dle našich odhadů asi 460 lidí. S provázením návštěvníků nám pomohla Irča, děkujeme! K vidění byla výstava hub „HOUBY“ – fotografie Romana Dobeše, opět díky!
Dále všem návštěvníkům děkujeme za zájem a těšíme se v kině Varšava na dalších akcích.