YOUNG ARCHITECT AWARD 2015

 Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla.