Koupel na mlatě 2015 / Já a můj film na návštěvě – Ich und mein Film zu Besuch

Přijměte prosím pozvání na tématický večer v kině Varšava:

Koupel na mlatě 2015 / Das Bad auf der Tenne 1943
Jeden z prvních německých barevných a zároveň „odvážných“ filmů uvidí liberecký rodák Ervín Šolc po 74 letech v kině Varšava, jak bude reagovat?

akce se bude konat:
v pátek 28.4.2017 od 19:00 v kině Varšava, Frýdlantská 285/16, Liberec 1, 460 01
Vstupné dobrovolné, k filmu bude podáváno tématické pohoštění.

Film v původním znění německy a česky s českými resp. německými titulky, večer bude tlumočen simultánně do němčiny a češtiny.

Pozvání na večer přijali:
Ervín Šolc – liberecký rodák, shodou okolností voják Wehrmachtu i Čs. lidové armády
https://www.youtube.com/watch?v=bgEauW-10Ss&t=5s

Frank-Burkhard Habel – německý filmový kritik
https://de.wikipedia.org/wiki/Frank-Burkhard_Habel

Štěpán Pech – režisér filmu Koupel na mlatě 2015

Ervin Scholz, liberecký rodák, sloužil kvůli komplikované historii pohraničí ve Wehrmachtu a poté v Čs. lidové armádě. Jeden z prvních německých barevných, na tehdejší dobu velmi „odvážných“ filmů – Das Bad auf der Tenne viděl v kině Varšava, tehdy kino Kapitol, v roce 1943. Film Štěpána Pecha Koupel na mlatě představuje libereckého rodáka ve stejném prostoru, ale za jiných okolností přesně po 74 letech. Jak bude dnes 90 letý Ervin reagovat? Pozvání na večer laskavě přijal německý filmový kritik Frank-Burkhard Habel.

Další 3 večery: 
15.5.2017  19:00 
Kočár do Vídně / Wagen nach Wien, CZ, 1966
16.6.2017  19:00 
Bez vozíku na střechu Evropy / Ohne Rohlstuhl auf dem Dach Europa ´s, CZ, 2016
23.6.2017 19:00 
Já a můj film na návštěvě / Ich und mein Film zu Besuch – Závěrečná párty

Večer je součástí českoněmeckého projektu Já a můj film na návštěvě / Ich und mein Film zu Besuch, na kterém kino Varšava spolupracuje s Kulturfabrik MEDA z Mittelherwigsdorfu. Projekt byl podpořen v rámci Česko-německého kulturního jara 2017 Česko-německým fondem budoucnosti. Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.